Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

Κατεύθυνση της Τριβής.

Μπορείτε να ερμηνεύσετε την κατεύθυνση της τριβής στα παρακάτω σχήματα;

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: