Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Δυναμική ράβδου και δύναμη από τον άξονα περιστροφής.


Μια ομογενής δοκός μήκους l=4m και μάζας Μ=12kg μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το ένα της άκρο Α και ισορροπεί οριζόντια με την βοήθεια κατακόρυφου νήματος, το οποίο είναι δεμένο στο άλλο της άκρο Β.
i) Βρείτε τη δύναμη που ασκείται στη δοκό από τον άξονα.
ii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος:
  1. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση που αποκτά η δοκός
  2. Πόση δύναμη ασκεί ο άξονας στη δοκό;
Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής Ι= 1/3 Μl2 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: