Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Μονωμένο σύστημα και κρούση.

Σε λείο κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ=30° συγκρατείται ακίνητο ένα σώμα Α μάζας Μ=4kg. Ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας m=2kg κατεβαίνει κατά μήκος του επιπέδου και συγκρούεται με το σώμα Α έχοντας τη στιγμή της κρούσης ταχύτητα υ=4m/s.
  1. Το σύστημα των σωμάτων είναι μονωμένο;
  2. Ποια ταχύτητα αποκτά το σώμα Α μετά τη κρούση, αν το σώμα Β παραμένει στιγμιαία ακίνητο;
Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: