Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Σκέδαση

Σε ένα πείραμα του Rutherford ένα σωμάτιο α κινούμενο με ταχύτητα υ0=106m/s αλληλεπιδρά με έναν ακίνητο πυρήνα δεκαπλάσιας μάζας. Μετά τη κρούση το σωμάτιο α κινείται σε διεύθυνση κάθετη προς την αρχική.

i) Ποια η τελική ταχύτητα του σωματίου α;
ii) Ποιο το μέτρο και ποια η διεύθυνση κίνησης του πυρήνα μετά τη κρούση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: