Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

ΚΥΜΑΤΑ. Φάση και διαφορά φάσης.

.Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα κύμα και στο παρακάτω σχήμα δίνεται το  στιγμιότυπο του κύματος για t0=0, ενώ τη χρονική στιγμή t1=0,5s το αντίστοιχο στιγμιότυπο είναι αυτό του διπλανού σχήματος.

1.     Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
2.     Ποια η αρχική φάση του κύματος;
3.     Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης των διαφόρων σημείων του μέσου δεξιά της θέσης x=0 για t=1,5s,
4.     Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης ενός σημείου Γ που βρίσκεται στη θέση x=0,8m σε συνάρτηση με το χρόνο.
5.     Βρείτε μια εξίσωση που παρέχει τη διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων Γ και Δ του μέσου.
6.      Ποια η απόσταση μεταξύ των σημείων Γ και Δ, αν μεταξύ τους παρουσιάζουν διαφορά φάσης 2π;

Δεν υπάρχουν σχόλια: