Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Διακρότημα και φαινόμενο Doppler.

Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα υ1=40m/s και πλησιάζει κάθετα ένα κατακόρυφο τοίχο. Ένας δρομέας κινείται στην ίδια κατεύθυνση με ταχύτητα υ2=10m/s. Η σειρήνα του αυτοκινήτου εκπέμπει ήχο συχνότητας fs=3000Ηz. Αν η ταχύτητα του ήχου ως προς τον ακίνητο αέρα είναι ίση με υ=340m/s, να βρεθούν:

α) Ποια η συχνότητα του ήχου που ανακλάται στον τοίχο.

β) Ποια η συχνότητα του διακροτήματος που ακούει ο δρομέας;

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: