Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008

Κύλινδρος σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο.


Πάνω σε μη λείο κεκλιμένο επίπεδο, κλίσεως θ=30°, τοποθετούμε ένα κύλινδρο μάζας 20kg, ενώ πάνω του ασκούμε δύναμη F=100Ν, όπως στο σχήμα (α).

α) Αν g=10m/s2, ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

i) Ο κύλινδρος θα κινηθεί προς τα πάνω.

ii) Ο κύλινδρος θα περιστραφεί με την φορά των δεικτών του ρολογιού.

iii) Η τριβή έχει φορά προς τα πάνω.

iv) Ο κύλινδρος ηρεμεί.

β) Αν η δύναμη ασκείτο εφαπτομενικά όπως στο σχήμα (β):

i) Ο κύλινδρος ηρεμεί.

ii) Ο κύλινδρος θα κινηθεί προς τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση κέντρου μάζας.

iii) Ο ρυθμός μεταβολής της μεταφορικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι ανάλογος προς το χρόνο κίνησης.

iv) Ο ρυθμός μεταβολής της περιστροφικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι ίσος με F·R·ω.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: