Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Έργο μη σταθερής ροπής.

Ένας κυκλικός δίσκος ακτίνας R=0,5m και μάζας m=4kg μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο του Ο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια σταθερή δύναμη F=18Ν, η οποία ασκείται σε σταθερό σημείο Α, όπως στο σχήμα. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου, τη στιγμή που έχει στραφεί κατά γωνία 90°.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= ½ mR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: