Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Συμβολή κυμάτων πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο πηγές.

.
Σε δύο σημεία μιας ευθείας ε βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Ο1 και Ο2 οι οποίες παράγουν κύματα με πλάτος Α=2cm και μήκος κύματος λ=8m. Η απόσταση των δύο πηγών είναι d=20m.
1.     Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Σ της ευθείας ε, που βρίσκεται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος Ο1Ο2.
2.     Ποιο το πλάτος ταλάντωσης σημείου Ρ που βρίσκεται μεταξύ των δύο πηγών και απέχει 6m από την πηγή Ο2;
3.      Πόσα σημεία της ευθείας ε ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: