Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Πώς κινείται ο κύλινδρος;Στο μέσον ενός κυλίνδρου ακτίνας R=0,2m, υπάρχει μια μικρή εγκοπή βάθους 0,1m, στην οποία τυλίγουμε αβαρές νήμα και τοποθετούμε τον κύλινδρο σε οριζόντιο επίπεδο. Τραβώντας το νήμα ασκούμε στον κύλινδρο οριζόντια δύναμη F=6Ν, όπως στο σχήμα, οπότε το κέντρο του Ο μετατοπίζεται κατά x1=10m σε ορισμένο χρονικό διάστημα t1. Αν η μέγιστη τιμή της τριβής που μπορεί να ασκηθεί στον κύλινδρο είναι Τορολ=1Ν, να βρεθούν για το παραπάνω διάστημα:
i) Ποια η φορά περιστροφής του κυλίνδρου;
ii) Η μεταφορική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.
iii) Η περιστροφική κινητική του ενέργεια.
iv) Η θερμότητα που παράγεται εξαιτίας της τριβής.
Δίνεται για τον κύλινδρο Ι= ½ mR2.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: