Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Άνοδος κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο.

Ένας κύλινδρος μάζας 30kg και ακτίνας R=0,4m αρχίζει να ανεβαίνει σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ =30°. Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, έχοντας αρχική ταχύτητα υ0=10m/s. Μετά από μετατόπιση κατά x=15m, ο άξονας του κυλίνδρου έχει ταχύτητα υ1.
i) Πόση επιβράδυνση έχει ο άξονας του κυλίνδρου;
ii) Βρείτε την τριβή που ασκείται στον κύλινδρο.
iii) Πόση είναι η ταχύτητα υ1;
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι= 1/2mR2 καιg=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: