Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Αρχική φάση κύματος.

.

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση με ταχύτητα υ=2m/s και για t=0 το σημείο Ο στη θέση x=0 βρίσκεται για πρώτη φορά στην μέγιστη θετική απομάκρυνσή του. Δίνεται το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Ο, Α=0,3m και η περίοδός του Τ=2s.
  1. Βρείτε την εξίσωση του κύματος
  2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης των διαφόρων σημείων του μέσου σε συνάρτηση με την απόστασή τους από την πηγή τη χρονική στιγμή t1=2,5s.
  3. Να δώσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1.

.
Απάντηση:
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: