Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Θα πάμε στο διαγωνισμό Φυσικής της ΕΕΦ;

Για τους μαθητές που θα πάνε στον διαγωνισμό της Φυσικής, ένα πρόβλημα δύσκολο μεν, αλλά καλό για εξάσκηση...

Στην παγωμένη επιφάνεια μιας λίμνης κινείται μια ομογενής δοκός μήκους 4m, έχοντας ταχύτητα κέντρου μάζας υ0=10m/s, ενώ ταυτόχρονα στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω0=5rad/s . Σε μια στιγμή που η ταχύτητα του άκρου Α της ράβδου έχει ταχύτητα υΑ= 20m/s, η δοκός συγκρούεται με ακίνητη σφαίρα Σ μάζας Μ. Μετά την κρούση το άκρο Α έχει στιγμιαία μηδενική ταχύτητα. Να βρεθούν μετά την κρούση:
i) Η ταχύτητα του κέντρου Ο της δοκού.
ii) Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της δοκού.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς κατακόρυφο άξονα που περνά από το μέσον της Ι=1/12 ml2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: