Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Σύνθεση Ταλαντώσεων

Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις: 
y1= 4ημ(4πt+ 2π/3) και y2=4ημ(4πt+ π/6) μονάδες στο S.Ι. 
i) Ποιες οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων; 
ii) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ τους; 
iii) Βρείτε την εξίσωση y=f(t) για την απομάκρυνση του υλικού σημείου, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: