Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ

Από τον φίλο και συνάδελφο Θοδωρή Παπασγουρίδη, έλαβα μια άσκηση πάνω στην ανελαστική κρούση στην οποία μελετάμε την κρούση λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκειά της και υποθέτοντας σταθερές τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης. Να τον  ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την προσφορά του αυτή.

Κύβος μάζας Μ και ακμής d ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια συναντά τον κύβο με ταχύτητα υ1. Το βλήμα διαπερνά τον κύβο κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τα κέντρα των δύο απέναντι εδρών του, χωρίς να προκληθεί μετρήσιμη μεταβολή μάζας του κύβου. Το βλήμα τη στιγμή που βγαίνει από τον κύβο έχει ταχύτητα υ1/3. Η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ κύβου-βλήματος θεωρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του βλήματος μέσα στον κύβο, η οποία δεν είναι αμελητέα.
Να υπολογίσετε:
  1. Την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση.
  2. Το διάστημα που διανύει ο κύβος στο οριζόντιο δάπεδο μέχρι να βγει το βλήμα από αυτόν.
  3. Το χρονικό διάστημα κίνησης του βλήματος μέσα στον κύβο.
  4. Το μέτρο της δύναμης αλληλεπίδρασης μεταξύ κύβου-βλήματος.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: