Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Άσκηση στα στάσιμα κύματα.

.

Από τον συνάδελφο Μπλάτσιο Παναγιώτη πήρα μια άσκηση με υπολογισμούς αποστάσεων σε ένα στάσιμο κύμα. Αφού τον ευχαριστήσω για την προσφορά του αυτή, την δίνω για μελέτη.

 --------------------

Ένα σημείο Σ ισαπέχει από δύο διαδοχικούς δεσμούς ενός στάσιμου κύματος και η απόσταση του από αυτούς μεταβάλλεται περιοδικά από:


 Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο μέσο είναι 12m/s. Να βρεθεί η ταχύτητα διέλευσης του Σ από τη θέση ισορροπίας του.


Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: