Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Στάσιμο κύμα από ανάκλαση. Στιγμιότυπο.

Μια οριζόντια τεντωμένη χορδή ΟΚ μήκους L=6m έχει σταθερό το άκρος της Κ. Το άκρο Ο τίθεται σε κατακόρυφη ταλάντωση της μορφής y=0,1·ημ2πt (S.Ι.), οπότε δημιουργείται ένα κύμα κατά μήκος της χορδής, το οποίο χρειάζεται χρόνο 3s για να φτάσει και να ανακλασθεί στο άκρο Κ. Η διάδοση του κύματος πραγματοποιείται χωρίς αποσβέσεις. Ένα σημείο Μ απέχει x=4,5m από το άκρο Ο.
1)    Να βρεθεί η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ τις χρονικές στιγμές: 
α) t1= 2s,           β) t2=2,75s και   γ) t3= 4,75 s.
2)    Να κάνετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης των διαφόρων σημείων της χορδής σε συνάρτηση με την απόσταση x από το άκρο Ο, τη χρονική στιγμή t3=  5s.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: