Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Η σφαίρα κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο.

Από το ίδιο ύψος h σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, αφήνουμε ταυτόχρονα δύο σφαίρες Α και Β, οι οποίες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν. Η σφαίρα Α έχει μάζα m και ακτίνα R, ενώ η Β έχει μάζα 3m και ακτίνα  R/2.
 
i)    Για τα χρονικά  διαστήματα tΑ και tΒ που απαιτούνται για να φτάσουν στη  βάση του επιπέδου ισχύει:
 
ii)   Για τις τελικές ταχύτητες υΑ και υΒ ισχύει:
 
iii)  Ο λόγος ΚΑΒ, όπου ΚΑ και ΚΒ οι τελικές κινητικές ενέργειες των δύο σφαιρών λόγω περιστροφής, είναι ίσος με:
α)  1              β)         3                      γ)         1/3
Για τη σφαίρα  Ιcm = 2/5 mR2

.

1 σχόλιο:

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Αφιερωμένη στη μαθήτρια Ελένη Δ. σαν απάντηση σε ένα προηγούμενο σχόλιό της.