Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Ο κύλινδρος ισορροπεί.

Ένας κύλινδρος μάζας 30kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, σε επαφή με λείο κατακόρυφο τοίχο. Τυλίγουμε γύρω του ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F της μορφής F=2t+40 (μονάδες στο S.Ι.). Παρατηρούμε ότι το άκρο Α του νήματος αρχίζει να κινείται προς τα πάνω   τη χρονική στιγμή t1=30s. Με δεδομένο ότι ο κύλινδρος εμφανίζει με το οριζόντιο επίπεδο τριβή, όπου οι συντελεστές οριακής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι ίσοι:
 
i)    Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο και να υπολογίστε τα μέτρα τους τη χρονική στιγμή t2=5s.
ii)   Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται ο κύλινδρος από τον τοίχο σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t3=50s.
Δίνεται g=10m/s2.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: